امروز، يكشنبه 6 / 7 / 99


آزمون «سوال تستى واحد 4( كار با چوب ) حرفه و فن دوم راهنمايى » آماده برگزاري است.
طبق تنظيم مربي، براي شرکت در اين آزمون، «داوطلب بايد ثبت نام به عمل آورد».
بنابراين ابتدا با کليک بر روي «ثبت نام» ثبت نام کنيد و سپس وارد سيستم شويد.


ورود جهت شرکت در آزمون

نام كاربري:

پسورد: